sky-690293_1920.jpg

FERD II

Harpist og komponist Uno Vesje åpner kveldens konsert med egne komposisjoner. Gösta Nystroems Sångar vid havet presenteres her av Cecilia Lund Tomter og Edel Marie Bolstad, studenter i Matti Hirvonens Liedklasse ved Norges Musikkhøgskole. Til sist følger Schuberts makeløse klaversonate i G-dur, et av de største lyriske høydepunktene i klaverlitteraturen.

19. Mars 2019 i CaféTeatret kl. 20.00

Uno Alexander Vesje Life is flashing before my eyes and I realize that it all started with a blackbird

Next stop

Ferd (urfremføring)

Uno Alexander Vesje, harpe

Gösta Nystroem Sånger vid havet

Cecilia Lund Tomter, sopran

Edel Marie Bolstad, klaver

Franz Schubert Klaversonate i G-dur, op. 78

Christian Grøvlen, klaver